Hình thức thanh toán

Flowertalk hỗ trợ những hình thức thanh toán sau đây:

  • Thanh toán chuyển khoản
  • Paypal / Thẻ tín dụng
  • Vi điện tử
  • COD